Logo-rogbr
Brann 110

Ta kjøkkenpraten

Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige "Kjøkkenpraten", en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.
Utbrent%20kjele
Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Det ligger mye omsorg i å ta en enkel brannsikkerhetssjekk. 
 
Flere eldre bor hjemme lenger
Andelen av eldre som bor i egen bolig forventes å bli vesentlig høyere i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

Personer over 70 år har statistisk sett fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen. En prat om brannfarer i hjemmet og enkle brannforebyggende grep kan utgjøre forskjellen på liv og død. 

Her er noen temaer det kan være lurt å snakke om. Vi har også laget en sjekkliste med enkle tiltak du som pårørende kan gjøre etter praten.

Pass på komfyren
Komfyren er den desidert største årsaken til boligbrann. Det er fort gjort å glemme eller sovne fra en kjele på kokeplaten. Snakk om viktigheten av å være til stede når man lager mat.

Hvilke situasjoner utgjør den største risikoen? Kanskje finnes det alternativer til å bruke komfyren? Sjekk også om det er installert komfyrvakt. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm. Det hindrer tørrkoking, overoppheting og andre farlige situasjoner som kan føre til brann.

Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk med sentralen om den eldre du kjenner er berettiget til dette. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan bistå med søknad.

Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. Flammer som treffer en kjøkkenvifte full av fett sprer seg enda raskere. Ta en prat om rydding og renhold rundt komfyren.

Sjekk elektriske produkter
Komfyren er en brannversting, men også andre elektriske produkter kan være brannfarlige hvis de brukes feil. Hør med beboeren hvilke vaner han eller hun har rundt bruk av elektriske ovner og andre elektriske produkter. Panelovner og stråleovner som dekkes til eller støver ned kan lett ta fyr.

Apparater som bruker mye strøm (over 1000 watt) skal ikke kobles til med skjøteledning. Det kan gi overbelastning på skjøteledningen, som blir for varm og kan starte en brann.

Test røykvarsleren
Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test at beboerne kan høre varslingen - også fra soverommet. Husk også å teste røykvarsleren en gang i måneden, og bytt batteri en gang i året. Dersom beboeren ikke hører røykvarsleren, sjekk med Hjelpemiddelsentralen om muligheter for å låne utstyr som for eksempel røykvarsler med lys eller vibrering.

Hvor sover personen? Vi er mest sårbare på natten. Klarer han/hun å rømme selv? Er det lett å komme seg ut dersom brannen starter på natta? Ta en prat om hvordan man skal redde seg ut hvis røykvarsleren hyler. Sørg for at rømningsveiene ikke er blokkert av møbler, tepper eller andre hindre. Det kan også være lurt å gjennomføre en brannøvelse – øvelse gjør mester, også når det gjelder evakuering.

Prøveløft slokkeutstyret
Hva gjør man når man oppdager en brann? Det kan det være lurt å ha tenkt og snakket igjennom. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannslokkingsapparatet er for tungt, kan det være lurt å ha et brannteppe eller slokkespray i tillegg. Husk likevel at det viktigste er å redde seg ut i tide.

Unngå åpen flamme
Det finnes mange lysmansjetter og dekorasjoner med stearinlys, men det skal ikke så mye til før det blir et lite bål. Snakk om farene ved bruk av levende lys, spesielt sammen med andre materialer som lett kan ta fyr. Det finnes flere mer brannsikre alternativer til levende lys, for eksempel batteridrevne bordlys. 


 
SJEKKLISTE
Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner. Som pårørende kan du:
• installere komfyrvakt

• rengjøre filteret i kjøkkenvifta over komfyren

• passe på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner

• sjekke at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen

• sørge for slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke

• rydde unna lysmansjetter, brannfarlige lysdekorasjoner og ustødige lysestaker

• legge til rette for at røyking kan skje uten fare for brann  


Les også
Trygg hjemme
 
}, []);