Logo-rogbr
Brann 110

Tenk brannsikkerhet – også på sjøen

Sommeren er over oss - og for mange betyr det båtliv. Nyt livet på sjøen – men tenk over brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Med trang innredning, liten plass og mye løsøre kan en båtbrann få store konsekvenser. Det meste er brennbart i en båt.
 

Vektaren
Brannbåten M/S Vektaren er i beredskap dersom noen skulle trenge hjelp til sjøs.
- En brann i en båt kan utvikle seg svært raskt. Sammen med begrensede rømningsmuligheter bør man ha tenkt gjennom hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne i båten. Oppstår det brann i en fritidsbåt, må man selv være forberedt på å slokke den, slår branninspektør Arild Olsen i Rogaland brann og redning IKS (RBR) fast.
 
Tenk sikkerhet
Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent. Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, også dersom det tar fyr i en nabobåt. Om bord i båt gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.
Arild Olsen råder båtfolket til å tenke sikkerhet dersom det skulle begynne å brenne i båten.
- Dersom det oppstår brann i båten er det viktigste å ivareta egen og medpassasjerers sikkerhet. I verste fall må man rømme fra brannen ved å hoppe i sjøen. Dette er også en av grunnene til at fritidsbåter skal være utstyrt med redningsvest til alle om bord, sier branninspektøren.
 
Sommerkampanje
Ansatte fra RBR innleder sommeren med en kampanje rettet mot båtfolket.
- I juni og juli vil vi oppsøke gjestehavner og båthavner i våre eierkommuner, med fokus på brannsikkerhet om bord i b��t. Vi vil dele ut vår brosjyre «Trygg i båt» og informere om diverse forhold som det kan være greit å ha tenkt gjennom når man ferdes på sjøen, fortsetter Olsen.
 
Anbefaler gassvarsler
Rogaland brann og redning IKS anbefaler alle båteiere å ha på plass gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter, samt å ha slokkeutstyr ombord. Kombinasjonen lettantennelige materialer og brannfarlige væsker og gasser gjør at det fort kan stå om sekunder hvis det først begynner å brenne.
- Brannvesenet ønsker ikke �� ødelegge gleden for båtfolket, men vi vil minne om at propanlekkasje, kullosforgiftning og brann er reelle farer, som man burde ta på største alvor før det eventuelt skjer noe, sier Olsen.
Allerede tidlig i sesongen i år oppstod det brann i en fritidsbåt i Hillevåg i Stavanger. Heldigvis ble brannen raskt slukket og ingen personer kom til skade.
 
Sørg for fungerende røykvarsler
Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. I båthavner ligger man tett, og en brann sprer seg derfor raskt. Det kan være trangt og vanskelig å komme seg ut fra lugarene.
- Bruker man fritidsbåten til overnatting, er det livsviktig å ha en fungerende røykvarsler montert ombord. Et tidlig varsel kan redde liv. I tillegg bør et brannslokningsapparat være selvsagt tilleggsutstyr, sier branninspektøren.
 
Påbudt med vest
Redningsvest er et selvsagt tilbehør på sjøen. Fra 1. mai 2015 ble det påbudt med egnet flyteutstyr for både voksne og barn som er ombord i fritidsbåter som er under åtte meter, når båten er i fart.
 
Ifølge Sjøfartsdirektoratet er fritidsbåt i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann. Båter som leies ut til fritidsformål er også omfattet.
- Det vil si at motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og lignende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr, påpeker Arild Olsen. Vannsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vannski, tube og wakeboard, er også omfattet av påbudet om å ha på egnet flyteutstyr.




 
 
Noen regler for å unngå brann i båten:
1. Søl ikke med bensin eller diesel
2. Elektriske anlegg og gassutstyr ombord må installeres og repareres av fagfolk
3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
4. Husk pulverapparat, eller annet godkjent slokkemiddel til brannslokking
5. Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer
6. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje
7. Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden
 
}, []);