Logo-rogbr
Brann 110

Pass på gassen

Mange benytter i dag gass til oppvarming og matlaging både hjemme og i fritiden. Gass er en brannfarlig vare og må behandles deretter både på vei hjem fra butikken og hjemme.
 

Sikker transport av gass
 • Transporter gassbeholderen stående, på stabilt underlag
 • Sørg for å sikre gassbeholderen godt, for å unngå at den kan velte under transport
 • Unngå å transportere gass over lengre veistrekninger
 • Ved gasslekkasje stans bilen straks og sørg for god utlufting

Sikker oppbevaring av gass
 • Oppbevar gassbeholderen stående, på et stabilt underlag
 • Gassbeholderen skal oppbevares i skap med god lufting. Hvis du oppbevarer gass ute må skapet i tillegg være av ikke- brennbart materiale, for eksempel metall
 • Det skal være god avstand til antennelseskilder og flaskene må ikke utsettes for sterk varme
 • Gass skal aldri oppbevares i kjelleren
 • Du kan oppbevare maks to flasker på 11 kilo per bolig

Sjekk slangen for lekkasjer
 • Bøy på slangen og se etter sprekker
 • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje
 • Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken fra grillen
shutterstock_67618954
Transport
- Alle gassflasker inneholder et visst trykk. Trykket i gassflasken er 4 -14 bar avhengig av temperatur ute. Når gassen slippes ut gjennom en regulator har den et trykk på 30 mbar. Sørg derfor at du sikrer gassflasken godt under transport fra butikken og hjem. Sørg også for at flasken transporteres stående oppreist uten mulighet til å falle over ende, sier Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig i Rogaland brann og redning IKS.
 
Propangass er tilsatt lukt, slik at du skal kunne merke det dersom det er en lekkasje. Heldigvis er det sjelden en opplever lekkasje fra gassflasker under transport, men skulle uhellet først være ute skal det ikke mer enn en liten gnist til for at det kan smelle. 
 
- Skulle du få en gasslekkasje i bilen er det viktig at du får stanset fort og startet utlufting. Pass på ikke å bruke elektronikk som kan skape små gnister, som kan antenne gassen, sier Olsen som også råder folk til å unngå å transportere gassen over lengre strekninger.
 
Oppbevaring
Vel hjemme er det viktig å tenke over hvor man oppbevarer gassflasken.
 
- Det er forbudt å oppbevare gass i kjelleren. Dersom det blir lekkasje blir gassen liggende på gulvet. Da holder det å slå på lysbryteren før gassen antenner, sier Olsen og legger til:
 
- Oppbevar gass i garasjen eller utendørs. Helst innelåst i et skap med god utlufting. Unngå å sette flasken i direkte sollys. For mye varme kan føre til at flasken og gassen blir oppvarmet, som igjen kan føre til at sikkerhetsventilen begynner å blåse og man får en lekkasje. Gassflaskene skal også alltid oppbevares stående.
 
Uforbrent propan danner CO, som kan føre til kvelningsfare. Propan er også tyngre enn luft, og vil da fortrenge oksygenet. Gassen er farlig på mange måter, både eksplosivt og luftmessig.

Husk jevnlig vedlikehold
Godt vedlikehold av gasslangen og regulatoren er også viktig for sikker bruk av gass.

- Gasslangen er «ferskvare» og bør byttes ut etter 2- 5 år. Vær og vind kombinert med mye sollys tærer på slangen og kan føre til at den blir tørr og morken. Noe som fører til større sjanse for lekkasje. Sjekk derfor slangen for lekkasjer jevnlig, slik at du alltid er sikker på at slangen er hel før du begynner å bruke den, sier Olsen, som råder folk til å ta en test med såpevann for å sjekke om slangen er tett.
 
- Bruk såpevann med en noe høyere konsentrasjon av såpe enn ved vanlig rengjøring. Påfør på koblinger, slangeskjøter og så videre. Når gasstrykket settes på vil det oppstå såpebobler ved eventuelle lekkasjer. Sørg også for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen

Les også
Gassvettreglene 


Tilbake

 
}, []);