Logo-rogbr
Brann 110

Brannsikkerhet i hjemmet

Den vanligste brannårsaken er uvitenhet og uforsiktighet med åpen ild og elektriske artikler. De aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.
 

enkle råd for hvordan DU kan forebygge brann hjemme hos Deg selv:


Krav til brannvarsling
Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Disse skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Test røykvarslerne hver måned
Alle røykvarslere bør en teste med jevne mellomrom, helst en gang hver måned. Test røykvarsleren med å holde "test-knappen" inne i noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler.

Bytt batteri hvert år
Du bør bytte batteri i røykvarsleren minst en gang i året. Gjør det gjerne til en huskeregel å bytte batteri den 1. desember, som er røykvarslerdagen.
 
Krav til slokkeutstyr
Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Disse brannslokkepparatene kalles også for håndslokkere.
Sett deg inn i hvordan slokkeutstyret fungerer slik at du kan reagere raskt hvis det begynner å brenne. Med jevnlig vedlikehold sikrer du at slokkeustyret alltid er klart til bruk.

Rømningsveier
Åtte av ti dødsbranner skjer i egen bolig. Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

 

Hvis det brenner

"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.
1. REDDE
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
2. VARSLE
Varsle brannvesenet på nødnummer 110
Oppgi nøyaktig adresse
Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
3. SLOKKE
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.


 

Mer informasjon: www.sikkerhverdag.no
Tilsyn av peis
}, []);