Logo-rogbr
Brann 110

Feiing av piper og ildsteder

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.


VI VARSLER OM TILSYN OG FEIING VIA SMS

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av feiingen. 

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for feiing, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer.
Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret.

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel.
Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med den branninspektøren som har ansvaret for å gjennomføre feiing i din bolig/bygg.

Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med brannforebyggeren på forhånd.


RISIKOBASERT FEIING

Feiing er behovsprøvd. Det betyr at vi feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.
Om brannforebyggeren som er ute på boligtilsyn oppdager at en pipe inneholder mye sot, må feiing vurderes. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger.

Risikobasert boligtilsyn og feiing.
feiinggilja

forberedselser før brannforebyggeren kommer

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing. 

Du må også sørge for at ildstedet er forsvarlig lukket. Husk å lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dersom feiing skal utføres fra innendørs feieluke må det også være ryddet og klargjort rundt luka.

Dersom feiingen skal utføres fra taket, innebærer det at du må legge klar en godkjent stige lett tilgjengelig på eiendommen. I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover.
 
Huskeliste før brannforebyggeren kommer:
  • Steng feieluke, ventiler og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller takstige/trinn på taket
  • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når brannforebyggeren kommer.
 

Det er måten det blir fyrt på som bestemmer hvilken tilstand pipa er i. Fyring med fuktig ved og lav trekk gir bekdannelser. Bek er i seg selv brannfarlig, og når den blir liggende på innsiden av pipa kan dette antenne og bli sotbrann (pipebrann) om det tar fyr.


Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Tips om riktig fyring

 

Tilbake

}, []);