Logo-rogbr

Feiing av piper og ildsteder

En sotete pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og øker faren for pipebrann. Feiing skal utføres minst en gang hvert fjerde år.
Har du mottatt varsel om feiing fra RBR per SMS eller "Feieren kommer"-brosjyre i postkassen? Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.
feier
Det er måten det blir fyrt på som bestemmer hvilken tilstand pipa er i. Fyring med fuktig ved og lav trekk gir bekdannelser. Bek er i seg selv brannfarlig, og når den blir liggende på innsiden av pipa kan dette antenne og bli sotbrann (pipebrann) om det tar fyr.
 

 

Varsel  om feiing via sms eller i postkassen

Det blir sendt ut SMS til huseiers mobiltelefon eller delt ut et varsel om at "Feieren kommer" i postkassen, noen dager i forkant av at feieren kommer på besøk. Her blir det opplyst om tidspunkt for feiing.

Hvis tidspunktet som er satt opp for feiing ikke passer, kan du avtale ny tid direkte med feieren. Bruk telefonnummeret som er angitt i varselet for å avtale ny tid.

Huseier eller representant for huseier bør være til stede under feiingen.
 

 

forberedselser før feieren kommer

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, og at det er utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte.
Dersom feiingen skal utføres fra taket, innebærer det at du må legge klar en godkjent stige lett tilgjengelig på eiendommen. I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover.

Du må også sørge for at ildstedet er forsvarlig lukket. Husk å lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dersom feiing skal utføres fra innendørs feieluke må det også være ryddet og klargjort rundt luka.
 
Huskeliste før feieren kommer:
  • Steng feieluke, ventiler og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller takstige/trinn på taket
  • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.
 

hvor ofte kommer feieren?

Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen.

Lovverket sier at det skal feies minimum hvert fjerde år, men noe er behovsprøvd. Om feieren oppdager at en pipe inneholder mye sot kan det hende at det må feies oftere enn hvert fjerde år. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder båre i helårsboliger og fritidsboliger.

Feierne går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger.

Tips om riktig fyring.

Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring