Logo-rogbr
Brann 110

Tilsyn av piper og ildsteder

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet sjekker vi at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring. Vi informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. 

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.

I tråd med Forskrift om brannforebygging er Rogaland brann og redning IKS sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.
Unormale mengder sot i pipen vil kunne føre til at feiing må utføres oftere.
Beslutning om en pipe må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger. 
Boliger med rentbrennende ovner og nye piper vil for eksempel ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg.

Hvordan forebygge brann er et sentralt tema under tilsynet.  For beboere er det viktig å ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse minst en gang i året.

Tilsyn av peis

Vi varsler boligtilsyn og feiing med SMS

Det blir sendt ut varsel om boligtilsyn via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av tilsynet. 
Varselet beskriver hvilken dag og tidsrom branninspektøren kommer for å gjennomføre tilsyn.

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for tilsyn, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer. Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret.
SMS'en du mottar på mobiltelefonen din er et personlig varsel. Dersom det er noe du lurer på er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med den brannforebyggeren som har ansvaret for å gjennomføre tilsyn i din bolig/bygg.

Det vil bli utstedt en tilsynsrapport til huseier umiddelbart etter at tilsynet er foretatt.

RBR er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 1.ledd bokstav h, lovpålagt å foreta tilsyn med fyringsanlegg. Vi registrerer data i forhold til pipe og ildsted.


Risikobasert tilsyn og feiing.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger.

Tilbake
}, []);