Logo-rogbr
Brann 110

Tilsyn av piper og ildsteder

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet sjekker vi at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring. Vi informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. 

VI VARSLER OM BOLIGTILSYN OG FEIING VIA SMS
Et par dager i forkant av at vi kommer på besøk sender vi ut SMS med melding om oppsatt tidspunkt.
SMS'en kommer fra nummer 594 49 718.
Denne meldingen må besvares. Hvis vi ikke får svar på SMS'en, kommer vi heller ikke på besøk.

Hvis du har spørsmål eller det er noe du lurer på angående tilsyn og feiing, kan du ringe Tjenestetorget på telefon 51 50 22 60 eller sende mail til tjenestetorget@rogbr.no.

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.

Tilsyn av peis

risikobasert bOLIGTILSYN OG FEIING
I tråd med Forskrift om brannforebygging er Rogaland brann og redning IKS sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.
Unormale mengder sot i pipen vil kunne føre til at feiing må utføres oftere.
Beslutning om en pipe må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger. 
Boliger med rentbrennende ovner og nye piper vil for eksempel ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg.

Hvordan forebygge brann er et sentralt tema under tilsynet.  For beboere er det viktig å ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse minst en gang i året.


Det vil bli utstedt en tilsynsrapport til huseier umiddelbart etter at tilsynet er gjennomført.

RBR er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 1.ledd bokstav h, lovpålagt å foreta tilsyn med fyringsanlegg. Vi registrerer data i forhold til pipe og ildsted.


Risikobasert tilsyn og feiing.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger.

Tilbake
}, []);