Logo-rogbr
Brann 110

Tilsyn av piper og ildsteder

Feierinspektøren på tilsyn ser på om ildsted og pipe er i forsvarsmessig stand, i tillegg til å gi råd om røykvarslere, slukkemidler, rømningsveier og riktig fyring. Boliger med nye, rentbrennende ovner vil for eksempel ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg.

Tilsyn av peis
Det blir sendt ut varsel om boligtilsyn i forkant av tilsynet. Varselet beskriver hvilken dag feierinspektøren kommer for å gjennomføre tilsyn, og hvilke områder tilsynet vil fokusere på. Dette skjer via tekstmedling til mobil.

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel med navnet på feierinspektøren som skal utføre tilsynet. Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med den navngitte feierinspektøren som har ansvaret for å gjennomføre tilsyn i din bolig/bygg.

Det vil bli utstedt en befaringsrapport til huseier umiddelbart etter at tilsynet er foretatt.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger.

Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorRogaland

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring