Logo-rogbr
Brann 110

Slik blir du brannforebygger (feier)

Visste du at brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har spesialkompetanse på brannforebyggende arbeid? 
Den viktigste jobben brannforebyggeren gjør er å gi gode råd og tips om brannsikkerhet hjemme hos folk, slik at brann ikke skal oppstå.
Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Brannforebyggerne som jobber i RBR sier at de har et spennende yrke, med viktige arbeidsoppgaver og godt miljø blant kollegene. 

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder:
  • Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted og piper er montert riktig og fungerer som de skal. Vi sjekker også adkomstmulighetene for å utføre feiing.      
  • Ved behov rengjør brannforebyggeren piper, røykkanaler, røykrør og ildsteder for å forebygge sotbrann og avgassutslipp.
  • Under boligtilsynet gir også brannforebyggeren informasjon om hvordan huseier og beboere best mulig kan ivarete brannsikkerheten i boligen. Vi informerer om varslingsutstyr, slokke- midler og rømningsveier.
Feierens yrkestittel er endret til brannforebygger
Brannforebyggerne er en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner, og de hadde yrkestittelen feier er godt over 300 år. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – har som formål å forebygge brann. I takt med samfunnsutviklingen, hvor feiing stadig har blitt en mindre oppgave av det feieren faktisk gjør på jobb, vedtok Kunnskapsdepartementet på slutten av 2020 en ny betegnelse på feieren – nemlig brannforebygger.

Lærling
For å bli brannforebygger må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfaget fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.
Brannforebyggende tilsyn, fyringsteknikk, skorsteinsteknikk og skadebegrensning er hovedområdene innen feierfaget. 

Svennebrev
Etter tre år som lærling er man klar for å ta svenneprøven.
Under svenneprøven må kandidaten planlegger et arbeid, velge metoder, utføre, kontrollere, dokumentere arbeidet og begrunne de valg som er gjort.
Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet.
En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som blir gjort under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon. 

Les også
Feier - utdanning.no
Feiermester.org

Tilbake
Sjekkervedovn
}, []);