Logo-rogbr
Brann 110

Fyr riktig - unngå brann

Riktig opptenning og riktig fyring i ildstedet gir mindre utslipp og mer varme.

Slik tenner du opp i ildstedet:

1. Bygg bålet riktig
Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningsbriketter øverst. 

2. Tenn fra toppen
Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. 

3. Sørg for nok luft
La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng lufttilførselen så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får “pusteluft”.
 
Nytt ilegg av ved bør gjøres når flammene begynner å forsvinne og det meste av ved er blitt til glør. Unngå å fylle store mengder ved i ovnen og følg bruksanvisning.


GOD FORBRENNING REDUSERER RISIKOEN FOR PIPEBRANN
God forbrenning oppnår man når det er balanse mellom mengde luft til forbrenningen og gassene som skal forbrennes. Det er et godt tegn når man ser et blålig skjær i flammene som brenner rolig, uten at det dannes røyk.

20210118 161615 005

FØLG ILDSTEDETS BRUKSANVISNING
Det finnes mange typer ildsteder på markedet, med ulikt design, ulike typer trekkventiler og ulike funksjoner. Før du fyrer opp i ildstedet bør du sette deg inn i ildstedets bruksanvisning når det gjelder bruk, ilegg av ved og justering av lufttilførsel. Hvis du ikke har brukerveiledningen, ta kontakt med forhandler som skaffer deg en ny. Mange bruksanvisninger ligger også tilgjengelig på nettet.
 
De fleste av dagens ildsteder karakteriseres ved at de er utstyrt med manuelt opererte spjeld. Spjeldinnstillingen bestemmer hvor mye luft som tilføres ovnen og dermed hvor mye ved som forbrennes. Valg av innstilling på spjeldet har stor betydning.
 
Hvordan skal spjeldet stilles inn?
Et tegn på at veden brenner best mulig, er at flammene er klare, delvis gjennomsiktige og har en blåtone. Flammene skal ikke fylle brennkammeret i ovnen.


 
NØKKELEN ER VARM PIPE OG VEDOVN
For å oppnå en god og riktig forbrenning, er du avhengig av at både pipen og vedovnen blir varm.

Nøkkelen er derfor å varme opp pipen og ovnen raskest mulig, ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft.

Trekken i en pipe oppstår på grunn av temperaturforskjeller, som genererer undertrykk i pipen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde utelufta.

Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyrings-kompetanse og forholdet mellom pipe, vedovn og trekk.

Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate, og avkjøles før soten blir forbrent.
Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen, da det kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker. Følg alltid leverandørens anvisninger.

 

 

}, []);