Logo-rogbr
Brann 110

Slik fyrer du riktig

Det er måten det blir fyrt på som bestemmer hvilken tilstand pipa er i. Fyring med fuktig ved og lav trekk gir bekdannelser. Bek er i seg selv brannfarlig, og når den blir liggende på innsiden av pipa kan dette antenne og bli sotbrann (pipebrann) om det tar fyr.
 
Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som fuktig ved, og gir lite sot i ildsted og skorstein.

For lite trekk og store mengder ved, skaper mindre varme, mye sot og forurensing. Rått brensel, lite trekk eller for liten tilgang til frisk luft danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.


”TOPP-NED-FYRING”

Har du et moderne rentbrennende ildsted, tenn fra toppen av veden. Bålet bør bestå av tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Da reduserer du partikkelutslippet fra skorsteinen. I tillegg får du utnyttet veden langt mer effektivt og det gir mindre aske og sot.

 

FYR RIKTIG - UNNGÅ PIPEBRANN

  • For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.

  • Ikke fyr for hardt

  • Bruk tørr ved

  • Gi ildstedet nok luft

  • Ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen.
    God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.

 Tips til riktig vedfyring
}, []);