Logo-rogbr
Brann 110

Tilleggstjenester

Seksjon for boligtilsyn og feiing tilbyr/selger også tjenester i tillegg til de lovpålagte oppgavene.

unspecified
· Feiing av fyringsanlegg
· Måling av virkningsgrad på fyringsanlegg
· Videokontroll av piper
· Trykkprøving av piper
· Kontroll av fyringsanlegg ved salg
· Fjerning av fuglereir
· Feiing før riving
· Feiing av kakkelovn
· Boligtilsyn utover ordinært tilsyn

Kontakt Tjenestetorget for mer informasjon.
Telefon 51 50 22 60
E-post: tjenestetorget@rogbr.no


Tilbake
}, []);