Logo-rogbr

Tilleggstjenester

Seksjon for boligtilsyn og feiing tilbyr/selger også tjenester i tillegg til de lovpålagte oppgavene.

unspecified
· Feiing av fyringsanlegg
· Måling av virkningsgrad på fyringsanlegg
· Videokontroll av piper
· Trykkprøving av piper
· Kontroll av fyringsanlegg ved salg
· Kontroll av ny installasjon av fyringsanlegg
· Kontroll av oljeinstallasjon
· Kontroll av oljetank


Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring