Logo-rogbr
Brann 110

Ofte stilte spørsmål

Pipa mi er tett. Kan dere komme og feie?
Svar: 
Pipa er nok ikke tett. Pipetrekken avhenger av værforhold og landskapet omkring.
Ved dårlig trekk kan røyken slå inn i rommet ved påfylling av ved.
Pass på at et eventuelt pipespjeld er åpent, og at ovnen får nok forbrenningsluft.
Det kan hjelpe å åpne et vindu på gløtt for å få fart på trekken.

Har jeg lov til å montere ildsted selv?
Svar:
Brannvesenet foretar ikke kontroll av installasjon av ildsted.
I Plan- og bygningsloven stilles det ikke krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte installatører. Du kan få hjelp til å skaffe montør der du kjøper det nye ildstedet.
Skal du montere ildstedet selv, må du sørge for å følge kravene til sikkerhet og dokumentasjon.
Ildstedet må etter montering kontrolleres av kvalifisert kontrollør som er faglært murer eller ildstedsmontør/kontollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.

Uavhengig av hvem som monterer og godkjenner er det huseiers ansvar at melding om nytt ildsted sendes til brannvesenet. Skjemaet finner du her:

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hovrfor må jeg betale for boligtilsyn og feiing?
Svar: 
Avgiften for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som husstanden betaler til kommunen.
Det er våre eierkommuner som krever inn gebyr for boligtilsyn og feiing. Alle som har en bolig med et ildsted som er tilknyttet pipe, må betale for tilsyn og feiing.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for boligtilsyn og feiing?
Svar: 
Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til postmottak@rogbr.no.

Hvor ofte kommer dere på boligtilsyn og feiing?
Svar: 
RBR sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. Alle boliger i RBR sine 9 eierkommuner vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, samt kvalitet på fyringsanlegg og fyringsmønster er eksempler på kriterier som vurderes. Kartleggingen tar også utgangspunkt i etablert kunnskap om risikogrupper i samfunnet.
Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre boligtilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og andre får det sjeldnere.

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, noe som i så fall vil bli gjennomført i etterkant av boligtilsynet.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?
Svar: 
Seksjon  for boligtilsyn og feiing fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov, som fastsettes ut i fra faste kriterier. Feilmontering, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Hva innebærer feiing?
Svar: 
En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen,og vi sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Hva dekker feie- og tilsynsgebyret?
Svar: 
Feie- og tilsynsgebyrer varierer fra kommune til kommune, og er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at gebyret dekker arbeidet med gjennomføring av boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder.

Ta kontakt med kommunen for å få vite mer om hvordan dette fungerer i din kommune. Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på gebyret.
RBR sine eierkommuner er Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.

Hvorfor skal man ikke brenne juletreet i peisen?
Svar: 
Det er barnålene som kan skape problemer hvis man brenner greinene på treet. Nålene inneholder blant annet terpentiner som har veldig høyt energiinnhold. Fyller du opp ovnen med slike greiner vil det bli voldsom varmeutvikling som i noen tilfeller kan gi pipebrann. Nålene inneholder også mye nitrogen som kan danne giftige gasser som hydrogencyanid. (Kilde: Sintef.no)
}, []);