Logo-rogbr
Brann 110

Ofte stilte spørsmål

Pipa mi er tett. Kan dere komme og feie?
Svar: Pipen din er nok ikke tett. Pipetrekken avhenger av værforhold og landskapet omkring.
Ved dårlig trekk kan røyken slå inn i rommet ved påfylling av ved. Pass på at et eventuelt pipespjeld er åpent, og at ovnen får nok forbrenningsluft.
Det kan hjelpe å åpne et vindu på gløtt for å få fart på trekken.


Har jeg lov til å montere ildsted selv?
Svar: Brannvesenet foretar ikke kontroll av installasjon av ildsted.
I Plan og bygningsloven stilles det ikke krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte installatører. Du kan få hjelp til å skaffe en montør der du kjøper det nye ildstedet. 
Skal du montere ildstedet selv, må du sørge for å følge kravene til sikkerhet og dokumentasjon.
Ildstedet må etter montering kontrolleres av kvalifisert kontrollør som er faglært murer eller ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.

Uavhengig av hvem som monterer og godkjenner er det huseiers ansvar at skjema sendes til brannvesenet, som du finner her.

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for feiing og tilsyn?
Svar: Avgiften for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene.
Det er våre eierkommuner som krever inn gebyr for tilsyn og feiing. Alle som har en bolig med et ildsted som er tilknyttet en pipe, må betale avgiften for feiing og tilsyn.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for feiing og tilsyn?
Svar: Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til postmottak@rogbr.no.

Hvor ofte kommer dere på feiing og tilsyn?
Svar: RBR sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås.
Alle boliger i RBR sine 12 eierkommuner vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Byggverket og bygningsmiljøets karakter samt kvalitet på fyringsanlegg og fyringsmønser er eksempler på kriterier som vurderes. Kartleggingen tar også utgangspunkt i etablert kunnskap om risikogrupper i samfunnet.
Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre boligtilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til en hver tid bli prioritert, og vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?
Seksjon for boligtilsyn og feiing fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov, som fastsettes utifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.  Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. 

Hva innebærer feiing?
En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp. 

Hva dekker feie- og tilsynsgebyret?
Feie og tilsynsgebyret varierer fra kommune til kommune og er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at gebyret dekker arbeidet med gjennomføring av tilsyn og feiing av piper og ildsted.
Ta kontakt med din kommune for å vite mer om hvordan dette fungerer i din kommune. Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på gebyret. RBR sine eierkommuner er Finnøy, Forsand, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.

Hvorfor skal man ikke brenne juletreet i peisen? 
Det er barnålene som kan skape problemer hvis man brenner greinene på treet. Nålene inneholder blant annet terpentiner som har et veldig høyt energiinnhold. Fyller du opp ovnen med slike greiner vil det bli en voldsom varmeutvikling som i noen tilfeller kan gi pipebrann. Nålene inneholder også mye nitrogen som kan danne giftige gasser som hydrogencyanid. (Kilde: Sintef.no)
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);