Seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Seksjonen består av en seksjonsleder, en feiergruppe og en tilsynsgruppe. Brannforebyggende informasjon er en sentral oppgave. Informasjonen gis i privatboliger når feierne kommer på besøk. Seksjon for boligtilsyn og feiing var fram til midten av april 2017 lokalisert på Åsen i Stavanger. Da flyttet de til den nye hovedbrannstasjonen i Brannstasjonsveien 2 på Stangeland i Sandnes . 
flotte feiere
Regelmessig feiing av pipe forebygger pipebrann. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar. En ovn full av sot varmer dårlig. Derfor kommer feieren. Feieren går også boligtilsyn og ser etter at ildsted, slokkemidler og varslingsutstyr er på plass og fungerer.

Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene. Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

Ved å klikke på linkene under kan du lese mer om våre tjenester og oppgaver:

Feiing 
Tilsyn  
Tilleggstjenester
Melding om nytt ildsted  
Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Tilbake
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen